امیر کویت در تماس تلفنی با نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه عراق از وی برای سفر به کویت دعوت به عمل آورد.

 

به گزارش خبرگزاری موجبه نقل از النهرین، صباح الاحمد الصباح امیر کویت تلفنی با عادل عبدالمهدی نخست وزیر مامور تشکیل کابینه عراق گفتگو کرد.

دفتر رسانه های عبدالمهدی بیان کرد: صباح الاحمد الصباح امیر کویت به عادل عبدالمهدی تلفن زده و  در جریان این تماس تلفنی وی به عبدالمهدی به سبب مامور شدن برای تشکیل کابینه عراق تبریک گفته و بر روابط دوجانبه میان کویت و عراق تاکید کرده است.

بر اساس این گزارش؛ امیر کویت در این تماس تلفنی از عادل عبدالمهدی برای سفر به کویت دعوت به عمل آورده است.