نیروهای مرزی هند یک فروند بالگرد غیرنظامی متعلق به فاروق حیدر سول نخست وزیر منطقه کشمیر آزاد پاکستان را هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری موج، نیروهای مرزی هند یک فروند بالگرد غیرنظامی متعلق به «فاروق حیدر سول» نخست وزیر منطقه کشمیر آزاد پاکستان را هدف قرار دادند.

طبق این گزارش تعدادی از اعضای کابینه دولت کشمیر آزاد نیز از مسافران این بالگرد بودند.

بالگرد حامل نخست وزیرکشمیر آزاد در حال پرواز بر فراز آسمان روستای مرزی تروری بود که از سوی یکی از پست‌های مرزی هند هدف قرار گرفت.

گزارش‌ها نشان می‌دهد بر اثر تیراندازی نیروهای هندی یک مقام محلی پاکستان کشته شده و به نخست وزیر منطقه کشمیر آزاد آسیبی نرسیده است.

نیروهای نظامی مستقر در دو طرف مرز سفر هوایی مقامات و یا سایر موارد را به یکدیگر اطلاع رسانی می‌کنند این در حال است که رنگ بالگرد نخست وزیر کشمیر سفید بود که مشخص می‌کرد غیر نظامی است.

هند مدعی شده است که نیروهای مرزی این کشور بالگرد نظامی را که از مرز عبور کرده بود هدف قرار داده‌اند.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که از یک هفته پیش اوضاع کشمیر ناآرام است و نیروهای مرزی پاکستان و هند بارها مواضع یکدیگر را هدف قرار داده‌اند.

از سوی دیگر وزرای خارجه پاکستان و هند که با شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد یکدیگر را به حمایت از تروریسم متهم کردند.

منطقه کشمیر آزاد، جنوبی‌ترین قسمت کشمیر و تحت کنترل پاکستان است.