وزیر امور خارجه آمریکا گفت:"آمریکا این توانایی را با نیروی دریایی خود دارد تا از باز بودن خطوط دریایی مطمئن شود یا در صورت لزوم آن را ببندد تا از ورود حاملین انرژی روسیه به بازار جلوگیری کند. "

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از واشنگتن اگزمینر، رایان زینکه، وزیر کشور آمریکا می‎گوید که نیروی دریایی آمریکا در صورت لزوم روسیه را از کنترل بر منابع انرژی در خاورمیانه محروم می‌کند؛ مانند کاری که در اروپا کرد.

زینکه در نشستی صنعتی در پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیا مدعی شد: "آمریکا این توانایی را با نیروی دریایی خود دارد تا از باز بودن خطوط دریایی مطمئن شود یا در صورت لزوم آن را ببندد تا از ورود حاملین انرژی روسیه به بازار جلوگیری کند. "

وی با اشاره به این که تنها منبع درآمد روسیه فروش منابع انرژی است، ادامه داد: روسیه چنین سیاست فعالی را در خاورمیانه در پیش گرفته تا نفت و گاز خود را به آن‌ها بفروشد؛ همانطور که با اروپای شرقی اینگونه رفتار می‌کند.

زینکه با بیان اینکه اوضاع ایران بسیار شبیه به اوضاع روسیه است اظهار داشت که دو گزینه برای حل این مسائل وجود دارد.

زینکه ادامه داد: "گزینه نظامی که من ترجیح می‌دهم از آن استفاده نکنم و گزینه اقتصادی که به اعمال فشار و در تنگنا قرار دادن منابع انرژی آن‌ها و استفاده و جایگزینی سوخت ختم می‌شود. ما قادریم این کار را بکنیم برای آن که آمریکا تولید کننده عظیم نفت و گاز است."