رئیس جمهوری آمریکا در هفتاد و سومین نشست مجمع‌عمومی سازمان‌ملل گفت: ارتش آمریکا از زمان حضور من قویتر شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم اکنون سخنرانی  در هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شد.

او گفت: می خواهم درباره تهدیدات جهانی صحبت کنم. امروز در سازمان ملل درباره پیشرفت ها صحب می کنم. در طول 2 سال اخیر دولت من به بیشترین موفقیت دست یافت.

ترامپ گفت: به پیشرفت اقتصادی دست یافتیم. به ساختن دیوار مرزی پرداختیم و امنیت مرزی را به دست آوردیم. بودجه نظامی خود را به 760 میلیادرد دلار رساندیم. ارتش آمریکا از زمان حضور من قویتر شده است. از مردم آمریکا و جهان حمایت می کنیم.