12 میلیون شهروند در یمن در خطر قحطی زدگی هستند.

 

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روسیا الیوم، «لیز گراندی» هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل متحد در  بررسی اوضاع انسانی یمن در سازمان ملل نسبت به خطر قحطی برای 12 میلیون شهروند یمنی هشدار داد.

او گفت: ۱۰ میلیون یمنی ممکن است با شرایط نزدیک به قحطی رو به رو شوند و ما در نبرد مبارزه با قحطی در یمن شکست خورده ایم.

گراندی تاکید کرد: ۷۰ درصد از نهادهای بهداشتی در یمن دارو ندارند و اقتصاد این کشور نابود شده است. ۲۲ میلیون یمنی معادل ۷۵ درصد از مردم یمن به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. اوضاع یمن در عصر کنونی ما بی سابقه است.