رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان با اشاره به وضعیت اقتصادی و حضور مهاجران در اروپا شرایط را بحرانی و خطرناک اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، نوربرت روتگن، رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان، در گفت وگو با روزنامه «پاسئور نویه پرسه» شرایط کنونی اروپا را بحرانی و خطرناک دانست و گفت: بر هیمن اساس برلین برلین به دنبال راهکار موثر برای تغییر وضعیت اروپا است. اروپا در حال حاضر علاوه بر بحران اقتصادی با پدیده مهاجرت دسته و پنجه نرم می کند.

روتگن گفت: در مرحله نخست باید نیازها و راه حل ها اولویت بندی شود. یک برنامه ریزی مدون می تواند عامل بازدارنده ای از بروز بحران های شدیدتر در اروپا شود.