بانک مرکزی ترکیه نرخ سود کارت‌های اعتباری بانک های وام دهنده را افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از رویترز،  بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد نرخ حداکثر سودی که بانک‌های وام‌دهنده با کارت‌های اعتباری می‌توانند در هر ماه دریافت کنند را افزایش داده است و از ماه اکتبر این سود برای تراکنش‌های لیره‌ای ۲.۲۵ درصد و برای تراکنش‌ با ارزهای خارجی ۱.۸۰ درصد خواهد بود.

همچنین نرخ حداکثر بهره برای وام‌های مشمول دیرکرد، به ۲.۷۵ درصد برای لیره ترکیه و ۲.۳۰ درصد برای ارزهای خارجی، افزایش یافت.

به این ترتیب با این اصلاحات، نسبت به آن‌چه قبلاً بانک مرکزی برای ربع سوم امسال اعلام کرده بود، نرخ بهره لیره ۲۳ صدم درصد و نرخ بهره ارزهای خارجی  ۱۸ صدم درصد افزایش یافت.

روز پنج‌شنبه هم بانک مرکزی ترکیه تصمیم گرفت نرخ بهره اصلی خود را با ۶۲۵ صدم درصد افزایش به ۲۴ درصد برساند.