روادید خانواده سفیر فلسطین در واشنگتن لغو شد و این اتفاق از سوی سازمان آزادیبخش فلسطین نیز مورد نقد قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از رویترز، «حنان العشراوی» عضو کمیته مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین اقدام مسئولان آمریکایی در لغو روادید اقامت خانواده «حسام زملط» سفیر فلسطین در آمریکا را محکوم کرد.

عشراوی تأکید کرد که این اقدام رفتاری انتقام جویانه از سوی دولت آمریکا است و نشان می دهد که واشنگتن به حدی از کینه در خصوص مردم و رهبران فلسطین رسیده که این کینه زنان و کودکان بیگناه را هدف قرار می دهد.

وی در ادامه تأکید کرد که مسئولان آمریکا به سطح جدیدی از تحریم ها دست پیدا کرده اند که خانواده زملط را به صورت غیر انسانی هدف قرار داده که رفتاری بی سابقه در عرف دیپلماتیک به شمار می رود. بر اساس این خبر دو کودک ۷ و ۵ ساله زملط مجبور شده اند مدرسه خود در واشنگتن را ترک کرده و آمریکا را ترک کنند.

عشراوی یادآور شد که مسئولان آمریکایی به کارمندان دفتر سازمان آزادیبخش فلسطین ساز و کار بستن دفتر این سازمان در آمریکا را ابلاغ کرده اند و از آنها خواسته کار خود را متوقف کرده و حساب های بانکی خود را مسدود کنند.