شدیدترین توفان ۲۵ سال اخیر در ژاپن که «جِبی» نام گرفته موجب لغو دست کم ۶۰۰ پرواز در این کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از چاینا مورنینگ پست، جبی شدیدترین توفان ۲۵ سال اخیر ژاپن را به شدت درگیر خود کرده بطوریکه این توفان با ورود به غرب ژاپن، تاکنون منجر به لغو حداقل ۶۰۰ پرواز شده است.

در همین رابطه هنگ کنگ نیز اقدام به لغو پروازهای خود به اوزاکای ژاپن کرده است.