موزه ملی «ریودوژانیرو» در برزیل طعمه حریقی گسترده شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری فرانسه، موزه ملی ریودوژانیرو به عنوان یکی از قدیمی ترین موزه های برزیل گرفتار آتش سوزی گسترده ای شده و آتش نشانان مشغول اطفای حریق هستند.

علت وقوع این آتش سوزی هنوز مشخص نیست و تصاویر منتشر شده از این حادثه بیانگر آن است که آتش نشان ها در مهار آتش ناتوان هستند.

«میشل تمر» رئیس جمهور برزیل، این حادثه را یک ترژادی خوانده و عنوان داشته که ۲۰۰ سال کار، تحقیق و دانش از دست رفته است.