شورای امنیت سازمان ملل با تمدید ماموریت نیروهای حافظ صلح در لبنان موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از الیوم السابع، شورای امنیت با اجماع نظر اعضا با تمدید یکساله ماموریت نیروهای حافظ صلح در لبنان موافقت کرد.

شورای امنیت همچنین بر لزوم اجرای کامل منع تسلیحات تاکید کرد.