وکیل مدافع آمریکا ساعاتی پیش با حضور در لاهه به طرح شکایت ایران پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری موج، خبرگزاری آلمان در خبری کوتاه و فوری اعلام کرد: به دنبال ارائه طرح شکایت ایران از آمریکا، وکیل مدافع این کشور با حضور در لاهه سخنانی دفاعی را مطرح کرده و به طرح شکایت ایران پاسخ داد.

ایران در تیرماه، شکایت خود از آمریکا را در لاهه مطرح کرد. شکایت ایران به این دادگاه به خاطر خروج از برجام و بازگشت تحریم های آمریکا علیه تهران صورت گرفته است.