حقوقدان ایرانی به عنوان قاضی ویژه ایران در جمع قضات دیوان لاهه برای رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا سوگند یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، «جمشید ممتاز» حقوقدان ایرانی به عنوان قاضی ویژه ایران در جمع قضات دیوان لاهه برای رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا سوگند یاد کرد.

جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) برای رسیدگی به درخواست ایران مبنی بر صدور دستور موقت در پرونده نقض تعهدات آمریکا به موجب عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی، از امروز تا پنجشنبه هشتم شهریور در مقر دیوان بین المللی دادگستری در لاهه برگزار خواهد شد. دادگاه لاهه امروز برای رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا به دلیل خروج یکجانبه از برجام و تحریم غیرقانونی کشورمان تشکیل جلسه داده است. 

این پرونده با همکاری مشترک وزارت امور خارجه و مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و با بهره گیری از برجسته ترین وکلا و حقوقدانان داخلی و خارجی تنظیم و به دیوان بین المللی دادگستری ارائه شده است. دادگاه لاهه، عالی‌ترین مرجع حقوقی سازمان ملل برای حل مناقشات بین‌المللی به شمار می‌رود که احکام آن الزام‌آور است.