مقامات مصری قصد دارند از امروز دوشنبه به منظور تسهیل بازگشت حجاج فلسطینی، گذرگاه رفح در مرزهای غزه را به مدت ۵ روز بازگشایی کنند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از الیوم السابع، گذرگاه رفح در مرزهای مصر و نوارغزه امروز دوشنبه 5 شهریور بازگشایی می شود.

بر اساس این گزارش، مقامات مصری اعلام کرده اند که بازگشایی این گذرگاه ۵ روز ادامه پیدا خواهد کرد. طبق اعلام قاهره، هدف از بازگشایی گذرگاه رفح تسهیل روند بازگشت حجاج فلسطینی به نوارغزه است.

قاهره همچنین اعلام کرده است که در طول این مدت، تنها حجاج فلسطینی اجازه دارند از گذرگاه رفح عبور کنند.