وزیر دفاع اتریش به عنوان ریاست دوره ای اتحادیه اروپا خواستار بررسی پیش نویس اروپا در خصوص کنترل ورود مهاجران غیرقانونی شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روزنامه دی پرسه، «ماریو کوناسک» وزیر دفاع اتریش در سخنانی اظهار داشت: وزرای دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست غیر رسمی خود در هفته جاری باید پیش نویس آماده شده در خصوص کنترل ورود غیر قانونی مهاجران را مورد بررسی قرار دهند.

وی در ادامه افزود: مدل تدافعی برنامه ریزی شده از سوی وزارت خانه های دفاع اروپایی باید پس از بررسی های جمعی در صورت لزوم رفع اشکال شده و برای اجرایی شدن به دستگاههای امنیتی کشورها ابلاغ شود. وزیر دفاع اتریش در خصوص پیش نویس اروپایی گفت که استقرار نیروهای نظامی در مرزهای اروپایی از اولویت های دفاعی کشورهای اروپایی قلمداد شده و ضرورت تحقق آن عنوان شده است.