نیروی هوایی آمریکا یک بمب اتمی ارتقاء یافته از مدل بی ۶۱-۱۲ را مورد آزمایش قرار داد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اسپوتنیک، نیروی هوایی آمریکا با استفاده از بمب‌افکن رادارگریز بی-۲، یک بمب اتمی ارتقاء یافته سنگرشکن را مورد آزمایش قرارداد.

این بمب از نوع بی ۶۱-۱۲ است که با هدف افزایش نفوذپذیری در عمق زمین ارتقاء داده شده است. ارتقاء این بمب اتمی رهگیری اهداف قابل رؤیت و همچنین اهداف مخفی و زیرزمینی را میسر می‌کند.

اشاره‌ای به مکان آزمایش این بمب اتمی سنگرشکن نشده است.