دادگاه بین المللی لاهه روز دوشنبه به شکایت ایران از آمریکا در خصوص خروج از برجام و اعمال مجدد تحریم ها رسیدگی می کند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از چنل نیوز آسیا، دیوان بین المللی دادگستری در لاهه روز دوشنبه ۲۷ آگوست (پنجم شهریور) به شکایت ایران از آمریکا رسیدگی می کند.

ایران در تیرماه ماه شکایت خود از آمریکا را در لاهه مطرح کرده بود.  شکایت ایران به این دادگاه به خاطر خروج از برجام و بازگشت تحریم های آمریکا علیه تهران صورت گرفته است. بنابر اعلام دادگاه لاهه، جلسات این دادگاه طی چهار روز متوالی به درخواست ایران برای صدور قرار موقت علیه آمریکا رسیدگی خواهد کرد.