جنگنده های رژیم سعودی طی چند نوبت مناطق مختلف «صعده» یمن را بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از المسیره، جنایت های رژیم سعودی علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در همین ارتباط جنگنده های رژیم سعودی مناطق مختلف صعده را بمباران کردند.