به نوشته روزنامه صهیونیستی «تایمز آو اسرائیل»؛ اردن «غسان المجالی» را به عنوان سفیر این کشور در تل آویو معرفی کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از النشره، یک رسانه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اردن سفیر جدید خود را در تل آویو معرفی کرده است.

به نوشته روزنامه صهیونیستی «تایمز آو اسرائیل»؛ اردن «غسان المجالی» را به عنوان سفیر این کشور در تل آویو  معرفی کرده است.

این در حالی است که طبق گزارش منابع رسانه ای اردنی، امان تاکنون پاسخی درباره معرفی المجالی، از سوی رژیم صهیونیستی دریافت نکرده است اما اگر وی سفیر در تل آویو شود در واقع ششمین سفیر اردن در رژیم صهیونیستی است.

از نیمه دوم ژوئن گذشته پس از اینکه ولید عبیدات فلسطین اشغالی را ترک کرد، اردن سفیری در تل آویو نداشته است.