وزیر خارجه سابق آلمان، سیاست‌های آمریکا در قبال ترکیه را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از آناتولی،وزیر خارجه اسبق آلمان به بیان توضیحاتی درباره بحران دیپلماتیک آمریکا و ترکیه پرداخت.

زیگمار گابریل، وزیرخارجه سابق آلمان که در حال حاضر از اعضای بلندپایه حزب سوسیال دموکرات به شمار می‌رود، سیاست‌های آمریکا در قبال ترکیه را در ارتباط با فشار و اعمال تحریم علیه آنکارا غیرمسئولانه خواند.

گابریل ضمن اعلام نگرانی از تاثیرات چالش اقتصادی ترکیه بر اتحادیه اروپا، رویکرد واشنگتن علیه آنکارا را با هدف بهره‌برداری آمریکا از شرایط اقتصادی ترکیه عنوان کرد.