وزیر خارجه سابق آلمان در گفتگویی با اشاره به رویدادهای اخیر ترکیه تاکید کرد که بحران این کشور می تواند برای اروپا و آلمان خطرآفرین باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، «زیگمار گابریل» وزیر خارجه سابق آلمان در گفتگویی با تاکید بر لزوم تعامل با ترکیه در خصوص بحران اخیر این کشور اظهار داشت: باید به دنبال راهکاری برای ترغیب ترکیه به منظور تعامل با غرب باشیم.

وی با بیان این که بحران ترکیه نه تنها برای آلمان که برای اروپا می تواند خطر آفرین باشد، افزود: اروپا باید سیگنال هایی را به ترکیه مبنی بر عدم موافقت با سیاست های اقتصادی آمریکا علیه این کشور نشان دهد.