خبرگزاری رویترز جمعه گزارش داد: سازمان ملل متحد از طرف های درگیر در یمن برای حضور در کنفرانس صلح در ژنو دعوت کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از رویترز، سازمان ملل متحد از انصارالله و دولت مستعفی 'عبدربه منصور هادی' برای حضور در کنفرانس صلح در ژنو دعوت کرده است.
قرار است این کنفرانس 6 سپتامبر (15 شهریور) در ژنو برگزار شود.