گروه طالبان طی بیانیه ای از لغو تعهد خود برای مصونیت کارمندان صلیب سرخ در افغانستان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اسپوتنیک، گروه طالبان طی بیانیه ای اعلام کرد که این گروه تعهد خود مبنی بر همکاری و اجازه فعالیت به کارمندان صلیب سرخ در افغانستان را لغو کرده و دیگر تضمینی بر مصونیت کارمندان این سازمان وجود ندارد.

طالبان در این بیانیه اعلام کردند که صلیب سرخ  نسبت به خدمت رسانی و کمک به زندانیان مربوط به این گروه که در زندان «پلچرخی» کابل دست به اعتصاب زده‌اند بی‌تفاوت بوده و کمک های اولیه را به آنان ارائه نداده اند.