نخست وزیر لبنان تهدید کرد که چنانچه برخی احزاب این کشور «بر احیای روابط بیروت- دمشق اصرار ورزند»، دولت جدید لبنان تشکیل نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از المنار، سعد حریری در سخنانی خواستار قطع روابط لبنان سوریه شد.

«سعد حریری» نخست وزیر لبنان که مأمور تشکیل کابینه جدید این کشور است، روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به بازپس گیری یک گذرگاه مهم مرزی در مرز سوریه- اردن توسط نیروهای سوریه، تهدید کرد که چنانچه برخی احزاب «بر احیای روابط بیروت- دمشق اصرار ورزند»، دولت جدید لبنان تشکیل نخواهد شد.

روابط با عربستان سعودی عالی است

حریری در ادامه افزود: من با احیای روابط لبنان- سوریه موافق نیستم و این غیرقابل مذاکره است. نخست وزیر لبنان با ذکر این نکته که «روابط با عربستان سعودی عالی است» و پادشاهی سعودی «لبنان را به شتاب بخشیدن به فرآیند تشکیل دولت تشویق می کند» تأکید کرد که «این مانع [احیای روابط دوجانبه با سوریه] کاملاً نتیجه قصور و کوتاهی [مقامات] لبنان است». حریری همچنین گفت که ما هنوز برای تشکیل هیأت نهایی دولت به زمان احتیاج داریم. درست است که تاکنون هیچگونه پیشرفتی حاصل نشده، اما تنش ها میان احزاب دیگر تمام شده است.

 قطع روابط لبنان سوریه

سعد حریری با تصدیق اینکه «جنبش میهن پرست آزاد» و رئیس جمهور «میشل عون» توافق کردند که در مجموع سهمی مشتمل بر «۱۰ کرسی» را تصاحب نمایند، افشا کرد که نیروهای نظامی لبنان «پیشنهاد مبنی بر تصاحب چهار مقام مهم اجرایی در اِزای عدم کسب مقامات عالیرتبه حکومتی را رد کرده اند».