رسانه ها از آزادی سه ماهیگیر ایرانی که از ژوئن ۲۰۱۷ دربند عربستان سعودی بودند خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری موج، رسانه ها در خبری فوری اعلام کردند که عربستان سعودی سه ماهیگیر ایرانی را که در ژوئن ۲۰۱۷ دستگیر کرده بود آزاد کرده است.