نخست وزیر عراق با تاکید بر ضرورت بازسازی کشور در سایه اتحاد ملی اعلام کرد که عراق نیازمند یک انقلاب در زمینه همکاری های مشترک است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سومریه نیوز، حیدر العبادی نخست وزیر عراق در جریان دیدار با شخصیتهای برجسته استان بابل گفت: ما با اتحاد خود بر داعش پیروز شدیم و امروز نیز باید با اتحاد خود در مسیر بازسازی و ارائه خدمات ایجاد فرصتهای شغلی حرکت کنیم.

بعد از اعلام پیروزی نظامی خود علیه داعش روند بازسازی را آغاز کردیم

وی در ادامه افزود: ما نیازمند یک انقلاب در زمینه همکاری های مشترک هستیم. در کشور ما منابع به اندازه کافی وجود دارد و دولت وظیفه دارد بر روند توزیع آن نظارت داشته باشد. ما بعد از اعلام پیروزی نظامی خود علیه داعش روند بازسازی را آغاز کردیم. العبادی تاکید کرد: ما به درخواستهای شهروندان توجه کرده و دستوراتی برای اجرایی کردن آنها صادر کردیم. فساد بزرگ همان هدر دادن بیت المال است.

وی در این نشست دستور تکمیل پروژه های عمرانی در استان بابل را صادر کرد.