جنگنده های رژیم سعودی طی ساعات گذشته بارها مناطق مختلف استان های صنعاء، الحدیده و البیضاء را بمباران کرده اند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از المسیره، سلسله جنایت های رژیم سعودی علیه مردم بی دفاع یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، جنگنده های سعودی طی ساعات گذشته بارها مناطق مختلف استان های صنعاء، الحدیده و البیضاء را بمباران کرده اند. در همین راستا، منطقه العرج واقع در الحدیده طی چهار نوبت هدف حملات هوایی جنگنده های سعودی قرار گرفت.