رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان گفت: حضور نظامی آمریکا در افغانستان را «اِشغال خارجی» دانست و جنگ علیه نظامیان آمریکایی در این کشور را نیز «جهاد» خواند.

به گزارش خبرگزاری موج، پیروز انتخابات پاکستان از ایجاد سیستم مرزی باز با افغانستان خبر داد.  عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان و پیروز در انتخابات پارلمانی این کشور ضمن تاکید بر گسترش روابط و ایجاد مرزهای آزاد با افغانستان تصریح کرد که نظامیان آمریکایی باید خاک افغانستان را ترک کنند.

 تلاش خود را می‌کند تا صلح در افغانستان برقرار شود

وی افزود که دولت وی تمام تلاش خود را می‌کند تا صلح در افغانستان برقرار شود و از خواست خود برای ایجاد سیستم مرزی باز با افغانستان خبر داد، مانند آنچه در اتحادیه اروپا وجود دارد. عمران خان با تاکید بر مرتبط بودن صلح افغانستان و پاکستان نیز گفت: صلح در افغانستان به معنی صلح در پاکستان است.

از سوی رهبر حزب تحریک انصاف پیش از این حضور نظامی آمریکا در افغانستان را «اِشغال خارجی» دانسته و  جنگ علیه نظامیان آمریکایی در این کشور را نیز «جهاد» خوانده بود.