وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که از زمان آغاز تظاهرات بازگشت در نوارغزه از تاریخ ۳۰ مارس تاکنون ۱۵۵ شهروند فلسطینی به شهادت رسیده اند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از العهد، وزارت بهداشت فلسطین جدیدترین آمار شهدای فلسطینی از زمان آغاز تظاهرات بازگشت را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه اعلام کرد که از زمان آغاز تظاهرات بازگشت در نوارغزه از تاریخ ۳۰ مارس تاکنون ۱۵۵ شهروند فلسطینی به شهادت رسیده اند. این در حالی است که وزارت بهداشت فلسطین در گزارش جدید خود شمار زخمی های تظاهرات بازگشت را ۱۷ هزار نفر برآورد کرده است.  درحال حاضر، حال صدها نفر از مجروحانِ تظاهرات بازگشت وخیم گزارش شده و هر لحظه ممکن است بر شمار شهداء افزوده شود.