رئیس کمیسیون اروپا ضمن بی نتیجه خواندن دیدار خود با رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که توافق اقتصادی با آمریکا به مویی بند است.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس کمیسیون اروپا به بیان سخنانی درباره بی نتیجه بودن دیدار خود را دونالد ترامپ پرداخت.

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا در گفتگو با شبکه تلویزیونی آ ار د در خصوص سفر به واشنگتن و دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت: من با هدف دستیابی به توافق با آمریکا راهی واشنگتن شدم، اما متاسفانه توافقی حاصل نشد.

وی در توضیح گفته خود تاکید کرد: فشارهای دولت آمریکا سایه سنگینی بر توافق با اروپا انداخت و مانع از تحقق آن شد. بهتر است بگویم توافق دوجانبه در زمینه تعرفه های گمرکی به مویی بند است.

 حس رقابت و عقب ماندگی اقتصادی برای اروپایی ها معنا ندارد

یونکر با بیان اینکه تجار اروپایی نباید نگران شرایط موجود باشند، افزود: در وضعیت کنونی حس رقابت و عقب ماندگی اقتصادی برای اروپایی ها معنا ندارد، زیرا ما در عدم دستیابی به توافق اقتصادی با آمریکا مقصر نبوده ایم. رئیس کمیسیون اروپا همچنین با اشاره به مناسبات دو جانبه اروپا آمریکا خاطرنشان کرد: از نقطه نظر من دستاورد تنها به معنی تحقق توافق بر سر تعرفه های گمرکی با رئیس جمهوری آمریکا بود، نه چیزی مانند شروع یک دوستی جدید، زیرا اروپا و آمریکا سابقه دیرینه ای در همکاری های دوجانبه و دوستی با یکدیگر دارند.