رهبر جریان صدر خواهان توقف سرکوب تظاهرات کنندگان عراقی در سراسر کشور شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روسیا الیوم، مقتدی صدر رهبر جریان صدر در پست توئیتری خود نوشت: به سرکوب تظاهرات کنندگان عراقی پایان دهید.

شاهد فساد و ظلم و سرکوب مردم و زندانی کردن آنها در کشور هستیم

وی در ادامه افزود: ما شاهد فساد و ظلم و سرکوب مردم و زندانی کردن آنها در کشور هستیم. ای سیاستمداران باید شیوه حکومت داری را اصلاح کرده و صدای مردم را بشنوید. استانهای مختلف عراق از سه هفته قبل تاکنون شاهد اعتراضات مردمی گسترده علیه نبود امکانات عمومی در کشور است.