آمریکا درخواست کمیته بین المللی المپیک برای ارسال تجهیزات ورزشی موردنیاز ورزشکاران کره شمالی را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از گاردین، دیپلماتهای سازمان ملل متحد روز پنج شنبه اعلام کردند که دولت آمریکا درخواست کمیته بین المللی المپیک (IOC) برای ارسال تجهیزات ورزشی به کره شمالی را رد کرده است.

این تجهیزات ورزشی برای آماده سازی، کسب مهارت و شرکت ورزشکاران کره شمالی در بازیهای المپیک موردنیاز است.

«توماس باخ» رئیس کمیته بین المللی المپیک در نامه ای مورخ سوم ژوئیه از کمیته تحریمهای کره شمالی وابسته به شورای امنیت سازمان ملل خواست تا برای فراهم ساختن امکان ارسال این تجهیزات ورزشی، یک استثناء قائل شوند.

اما آمریکا روز چهارشنبه به این کمیته اعلام کرد که درخواست مزبور را رد می کند.