وزیر کشور آلمان با اشاره به گزارش آژانس اطلاعات داخلی این کشور مدعی شد: ایران یکی از کشورهای حمله کننده سایبری به آلمان است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری آلمان، «هورست زیهوفر» وزیر کشور آلمان با اشاره به گزارش آژانس اطلاعات داخلی این کشور مدعی شد ایران از جمله کشورهایی است که آلمان را مورد حمله سایبری قرار داده است.

وی با بیان اینکه ما بدنبال راهی برای پاسخ به حملات سایبری هستیم، افزود: به غیر از ایران کشورهای چین و روسیه نیز آلمان را مورد حملات سایبری قرار داده اند. در چنین شرایطی آژانس اطلاعات داخلی آلمان باید با ردیابی اینگونه حملات آنها را خنثی یا پاکسازی کرده و در صورت لزوم دست به اقدامات متقابل بزند.

این در حالی است که آلمان ادعا کرده که منشاء شماری از حملات سایبری که از سال ۲۰۱۴ علیه آلمان صورت گرفته ایران است.

مقامات ایران هنوز واکنشی به ادعای وزیر کشور آلمان نشان نداده اند.