عملیات تخریب بخشی از سایت پرتاب موشک واقع در بخش غربی کره شمالی، با استناد به تصاویر ماهواره‌ای، آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از بی‌بی‌سی،گروه رصد 38 شمال از آغاز عملیات تخریب سایت سوهائی کره شمالی خبر داد.  تصاویر ماهواره‌ای حاکی از آن است که ظاهراً کره شمالی عملیات برچیدن بخشی از یک سایت مهم پرتاب موشک را واقع در شمال غربی این کشور آغاز کرده است.

این تصاویر ماهواره‌ای که از سوی گروه رصد مستقر در آمریکا موسوم به «۳۸ شمال» به‌دست آمده است نشان دهنده تعهدپذیری کره شمالی در قبال توافقی است که در ماه میلادی گذشته (ژوئن) میان پیونگ‌یانگ-آمریکا حاصل شد.  البته پیونگ‌یانگ می‌گوید از سایت «سوهائی» برای پرتاب ماهواره استفاده می‌شود حال‌آنکه آمریکا مدعی است کاربرد اصلی آن آزمایش موشک دوربرد بوده است.

تصاویر ماهواره‌ای اخیر درحالی منتشر می‌شود که پیشتر برخی با متهم کردن پیونگ‌یانگ به پنهان‌کاری، تعهدپذیری کره شمالی در قبال توافق به دست آمده در نشست ۲۲ خرداد میان سران ۲ کشور را زیر سوال بردند.