جنگنده های رژیم سعودی در ادامه جنایت های خود در یمن، ساختمان دانشکده مهندسی این کشور در استان ذمار را بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از المسیره، سلسله جنایت های سعودیها علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این جنایتها، جنگنده های سعودی ساختمان دانشکده مهندسی یمن در استان ذمار را بمباران کردند.