روابط عمومی ارتش عراق هرگونه توسل به اقدامات خشونت آمیز در برخورد با معترضان این کشور را به شدت رد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از شبکه سومریه نیوز، در ادامه جریان اعتراضات در عراق ارتش عراق به انتشار اخباری مبنی بر برخورد خشونت آمیز با معترضان واکنش نشان داد.

این اخبار با هدف ضربه وارد کردن به وحدت میان نیروهای مسلح و ملت عراق ترویج می شوند

روابط عمومی ارتش عراق به ادعای برخی رسانه ها مبنی بر انجام اقدامات خشونت آمیز علیه معترضان این کشور واکنش نشان داد. بر اساس این گزارش، روابط عمومی ارتش عراق اعلام کرده است که اخبار منتشر شده مبنی بر هرگونه برخورد قهرآمیز با تظاهرات کنندگان کاملا مردود است. این نهاد نظامی اعلام کرده که اخبار منتشر شده در این خصوص با هدف ضربه وارد کردن به وحدت میان نیروهای مسلح و ملت عراق ترویج می شوند.  این نهاد اعلام کرده که نیروهای نظامی تمام تلاش خود را برای تأمین امنیت تظاهرات کنندگان و محافظت از جان آنها به کار بسته و می بندند.