نخست وزیر انگلیس از احتمال اجرا نشدن طرح خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از میل آن ساندی، ترزا می طی سخنانی از احتمال عدم خروج انگلیس از اتحادیه اروپا خبر داد.

«ترزا می» نخست وزیر انگلیس در پی اختلافات بوجود آمده در کابینه این کشور در خصوص برگزیت، از احتمال اجرا نشدن آن خبر داد. می هشدار داد با ادامه خط مشی کنونی این خطر وجود دارد که درنهایت هیچ برگزیتی در کار نباشد. 

در هفته گذشته به دلیل شدت گرفتن اختلافات میان نخست وزیر و اعضای کابینه انگلیس در خصوص برگزیت، نخست وزیر امور برگزیت و سپس وزیر خارجه انگلیس از سمت های خود کناره گیری کردند.

 آماده خروج از این اتحادیه بدون رسیدن به توافق است

اما سخنگوی ترزا می نخست وزیر انگلیس، پس از استعفاهای هفته گذشته اعلام کرده بود: کابینه اسناد مرتبط با سیاست «چک سفید» (در قبال اتحادیه اروپا) را مورد بحث و بررسی دقیق قرار داد و بر این اساس اعلام می کند که آماده خروج از این اتحادیه بدون رسیدن به توافق است. وی در ادامه تصریح کرد: نخست وزیر پس از خوشامدگوئی به اعضای جدید، به همراه سایر وزرا انتشار قریب الوقوع اسناد مرتبط با سیاست «چک سفید» درباره مشارکت آینده با بروکسل و نیز چگونگی احراز آمادگی برای عدم توافق پیرامون برگزیت را مورد بحث قرار داده است.