سازمان پیمان آتلانتیک شمالی مقدونیه که از مدتها قبل برای عضویت در ناتو اعلام آمادگی کرده بود را به گفتگو دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از رادیو آلمان، مقدونیه که از مدتها پیش آمادگی خود را برای پیوستن به ناتو اعلام کرده بود، به پای میزمذاکره با رهبران این سازمان دعوت شد. 

در حالی که سران ناتو برگزاری همه پرسی، تغییر نام کشور و اعمال پاره ای اصلاحات را از ملزومات پیوستن مقدونیه به این سازمان اعلام کرده بودند، اما این دعوت را می توان به منزله چراغ سبزی برای این کشور قلمداد کرد.  در حالی که هنوز گفتگو میان مقامات مقدونیه و ناتو صورت نگرفته، اما شمار زیادی از مردم این کشور با حضور در خیابان ها به جشن و پایکوبی پرداخته و پیشاپیش به استقبال عضویت کشورشان در ناتو رفتند.