رئیس جمهوری آلمان در گفتگویی پیش از نشست ناتو تاکید کرد که اروپا در حال حاضر بیش از هر چیز نیاز به مسئولیت پذیری دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، اشتاین مایر پیش از برگزاری نشست ناتو در بروکسل به بیان تویضحاتی در این رابطه پرداخت.

ما روپایی ها باید بیش از پیش در قبال خود احساس مسئولیت داشته باشیم

«فرانک والتر اشتاین مایر» رئیس جمهوری آلمان در گفتگو با روزنامه «نویه ازنا بروکر» در آستانه نشست ناتو در بروکسل اظهار داشت: ما اروپایی ها باید بیش از پیش در قبال خود احساس مسئولیت داشته باشیم. 

وی در ادامه افزود: از کشورهای اروپایی می خواهم تا در نشست ناتو اعتماد به نفس لازم را داشته باشند تا بتوانند بر آنچه هدف تعیین کرده اند، فایق آیند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ناتو باید بیش از پیش با هم متحد و همسو باشند. رئیس جمهوری آلمان همچنین خاطرنشان کرد: موقعیت امنیتی اروپا در حال حاضر تغییر کرده است. ما دوره تازه ای از مناسبات با آمریکا را تجربه می کنیم. اشتاین مایر در خصوص افزایش بودجه نظامی ناتو تاکید کرد: افزایش بودجه نظامی تا ۲ درصد معقول بوده و به نظر می رسد که بیشتر از آن ضرورتی ندارد.