موریتانی سفیر ایران را به وزارت خارجه این کشور احضار کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، وزارت خارجه موریتانی سفیر ایران در این کشور را احضار کرد.

به گزارش مراکش وُرلد نیوز، منابع آگاه در این خصوص اعلام کردند که وزارت خارجه موریتانی محمد عمرانی را احضار کرده است. «سلک ولد حمد ازیدبیه» (Isselkou Ould Ahmed Izidbih) وزیر خارجه موریتانی به سفیر ایران در این کشور گفته است که «نمی تواند فعالیت سفارت یا وابستگان آن را برای تغییر رویه یا مسلک جامعه موریتانی بپذیرد». 
موریتانی مدعی شده است که فعالیت های مجمع امام علی (ع) در این کشور در راستای ترویج مذهب تشیع در این کشور بوده است!