منابع سوری اعلام کردند که ارتش سوریه هم اکنون ۵۸ درصد از مساحت استان درعا را تحت کنترل خود درآورده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری سانا، پیشروی های ارتش سوریه در استان درعا و حومه آن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، منابع سوری اعلام کردند که ارتش سوریه هم اکنون ۵۸ درصد از مساحت استان درعا را تحت کنترل خود درآورده است.