جنبش حماس تاکید کرد که مشارکت گسترده ملت فلسطین در تظاهرات بازگشت برای چهاردهمین جمعه متوالی نشانگر تثبیت حق بازگشت و پافشاری این ملت بر هویت عربی قدس است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس تصریح کرد مشارکت گسترده ملت فلسطین در تظاهرات بازگشت برای چهاردهمین جمعه متوالی نشانگر تثبیت حق بازگشت و پافشاری این ملت بر هویت عربی قدس است.

وی افزود که این تظاهرات نقشه میهن بزرگ را ترسیم می کند و فلسطینیان را در هر جایی که باشند با فلسطین تاریخی از طریق پایبندی به حق بازگشت پیوند می دهد. 

در این بیانیه آمده است: پیام این تظاهرات این است که فلسطینیان ساکن نوارغزه، کرانه باختری، اراضی اشغالی ۱۹۴۸ و خارج یکپارچه هستند و سرنوشت مشترکی دارند، باید تمامی فرزندان ملت فلسطین در این فعالیت مبارزاتی حضور داشته باشند تا بتوانیم سرنوشت مشترک خود را به دست خودمان رقم بزنیم». طبق این بیانیه، تداوم این تظاهرات نشانگر شکست طرح ها و توطئه های دشمن صهیونیستی در زمینه ارعاب فلسطینیان از طریق حملات پی در پی به غزه است و به رغم اقدامات تروریستی دشمن صهیونیستی، تمامی تظاهرات بازگشت و فعالیت های مبارزاتی مسالمت آمیز ادامه خواهد داشت. 

هزاران فلسطینی دیروز جمعه در نوار مرزی غزه حاضر شدند تا در تظاهرات بزرگ بازگشت این هفته تحت عنوان «وحدت خون و سرنوشت مشترک» شرکت کنند.