ژاپن می‌گوید که همچنان کره شمالی را به عنوان یک تهدید در نظر می‌گیرد و اقدامات خود برای دستیابی به دو سیستم دفاع موشکی جدید را ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری موج، ژاپن می‌گوید که همچنان کره شمالی را به عنوان یک تهدید در نظر می‌گیرد و اقدامات خود برای دستیابی به دو سیستم دفاع موشکی جدید را ادامه خواهد داد.

«ایتسونوری اونودرا»، وزیر دفاع ژاپن اعلام کرد که این کشور از دستیابی به سیستم دفاع موشکی «آگیس آشور» دست نخواهد کشید. رسانه‌های ژاپن به نقل از اوروندا نوشتند: ما تأیید می‌کنیم که تهدید حمله کره شمالی تغییری نکرده است، در حال توسعه طرح‌های مربوط به دفاع موشکی آگیس آشور هستیم.