سران اتحادیه اروپا پس از 10 ساعت مذاکرات فشرده در بروکسل، در مورد سیاست های مهاجرتی به توافق رسیدند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از رویترز، در پی نگرانی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از بحران مهاجرت به کشورهای عضو این اتحادیه، در نشست بروکسل درباره سیاست های مهاجرتی به توافق نائل آمدند.

دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفت: سران 28 کشور اتحادیه اروپا در مورد جمعبندی نشست خود از جمله سیاست های مهاجرتی به توافق رسیدند.
ایتالیا ابتدا مانع از دستیابی به هر گونه توافقی در مورد نتایج نشست سران اروپا شده بود. این کشور خواستار توجه اعضای دیگر اتحادیه به خواسته های خود در مورد مسائل مهاجرتی شده بود.