رئیس جمهوری سوریه تاریخ برگزاری انتخابات شوراهای محلی را تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سانا، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با صدور دستور شماره ۲۱۴ تاریخ ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور) را به عنوان روز برگزاری انتخابات تعیین اعضای شوراهای محلی مشخص کرد.

قرار است این قانون در روزنامه های رسمی منتشر شود.