رئیس پارلمان اروپا در آستانه برگزاری نشست ویژه امروز بروکسل با موضوع مهاجرت در گفتگویی نسبت به فروپاشی اروپا هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری موج، نشست ویژه اتحادیه اروپا امروز با موضوع مهاجرت تشکیل شد.

«آنتونیو تایانی» رئیس پارلمان اروپا در گفتگو با روزنامه فونکه-مدین گروپه با اشاره به بحران مهاجرت در میان کشورهای اروپایی اظهار داشت: سیاستمداران اروپایی باید به این نکته واقف باشند که مسئله ای مانند مهاجرت نباید اروپا را به سمت فروپاشی سوق دهد.

وی در ادامه افزود: یک راهکار واحد می تواند ما را در حل بحران مهاجرت یاری کرده تا بتوانیم در کوتاه ترین زمان ممکن به اتفاق نظر در این رابطه دست پیدا کنیم. 

اتحادیه اروپا

ثبات اروپا وابسته به ثبات آلمان است

رئیس پارلمان اروپا با اشاره به اختلاف نظرهای داخلی در آلمان پیرامون موضوع مهاجرت گفت: ثبات اروپا وابسته به ثبات آلمان است. انتظار داریم تا احزاب سیاسی آلمان بتوانند به نقطه نظر واحد و همسویی درقبال مسئله مهاجرت دست پیدا کنند.

نیازمند به یک استراتژی اروپایی هستیم

تایانی همچنین با بیان اینکه تداوم روند کنونی می تواند فروپاشی اروپا را بدنبال داشته باشد، خاطرنشان کرد: ما نیازمند به یک استراتژی اروپایی هستیم. من امیدوارم رهبران اروپایی در نشست امروز بروکسل بتوانند با دستیابی به راهکار اروپایی به اعتبار اروپا کمک کنند.