صدراعظم آلمان امروز در سفر خود به لبنان به طور جداگانه با رئیس جمهور، رئیس مجلس و نخست وزیر این کشور دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از خبرگزاری دولتی لبنان، آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز با ژنرال میشل عون رئیس جمهور لبنان در کاخ ریاست جمهوری در منطقه بعبدا بیروت درباره موضوع آوارگان سوری و نیازهای لبنان در این باره گفت وگو کرد.

ژنرال میشل عون در این دیدار خواستار ایجاد راه حلی برای این موضوع براساس نقطه نظر لبنان شد.

وی خطاب به مرکل گفت: لبنان خواهان بازگشت آوارگان به کشورشان صرف نظر از راه حل سیاسی (در سوریه است)، زیرا لبنان نمی تواند منتظر ایجاد یک راه حل سیاسی برای بازگشت اینها باشد. تجربه فلسطینی ها نشان داده است که نمی توانیم منتظر راه حل سیاسی بمانیم.

تاکید نبیه بری بر پافشاری لبنان بر حقوق و مرزهای دریایی و زمینی خود

صدراعظم آلمان و هیئت همراه او همچنین با نبیه بری رئیس مجلس لبنان در منطقه عین التینه دیدار و درباره تحولات لبنان و منطقه و روابط دوجانبه بحث و گفت وگو کرد.

در آغاز این دیدار، نبیه بری از آلمان به خاطر مشارکت در نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل موسوم به یونیفل مستقر در خط مرزی ترسیم شده بین لبنان و فلسطین موسوم به "خط آبی" تشکر و بر اهمیت نقش این نیروها در صلح بانی در لبنان از طریق اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت تاکید کرد.

وی همچنین بر "پافشاری لبنان به حقوق خود و مرزهای زمینی و دریایی خود" تاکید و "تلاش ها در این چارچوب برای تثبیت حقوق لبنان" را تشریح کرد.

نبیه بری با مرکل همچنین "وضعیت اقتصادی بحرانی لبنان در نتیجه رویدادهای جاری در سوریه و سنگینی آوارگی سوری ها بر دوش لبنان و لبنانی ها را بررسی کرد.

وی به "نقش لبنان و دستاوردهای آن در این زمینه" اشاره و بر لزوم "افزایش سطح هماهنگی بین دولت های لبنان و سوریه برای حل و فصل این موضوع " تاکید کرد.

از سوی دیگر، مرکل در این دیدار بر "همکاری پارلمانی مشترک بین دو کشور و تقویت مشارکت آلمال در کنفرانس سیدر1 و همراهی لبنان برای اجرای توصیه های این کنفرانس " تاکید کرد.

دیدار مرکل با حریری

صدر اعظم آلمان همچنین با سعد حریری نخست وزیر لبنان دیدار و گفت وگو کرد.

مرکل بعد از این دیدار در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با حریری در کاخ نخست وزیری گفت: هدف ما تقویت روابط اقتصادی بین دو کشور است و کنفرانس سیدر بستر مهمی برای این همکاری ارایه می دهد و باید به اصلاحات وعده داده شده عمل کرد.

وی افزود: لبنان نقطه آغاز خوبی برای فعالیت ها در منطقه است و آلمان متعهد به حمایت از لبنان و کمک به آن است. می خواهیم برای رسیدن به یک راه حل سیاسی در سوریه به منظور تامین بازگشت آوارگان کمک کنیم.

مرکل گفت: آلمان به تقدیم کمک های انسانی متعهد است و به برداشته شدن گامی در مسیر اصلاحات در لبنان کمک خواهد کرد. بازگشت آوارگان به کشورشان باید وقتی صورت گیرد که شرایط امن برای آنها مهیا شود.

حریری نیز در این کنفرانس مطبوعاتی گفت که تبعات بحران آوارگان سوری را مورد بررسی قرار دادیم و نیاز به توسعه کمک های انسانی اساسی است.

وی افزود: با مرکل درباره نقشی که آلمان می تواند در کمک به لبنان برای اجرای اولویت های مطرح شده دولت لبنان در کنفرانس بروکسل 2 از طریق حمایت از طرح مبارزه با فقر در لبنان و حمایت از اجرای چارچوب راهبردی ملی برای آموزش و آموزش فنی و حرفه ای ایفا کند، صحبت کردیم.

حریری گفت: تنها راه حل دائم برای آوارگان سوری، بازگشت امن آنها به کشورشان است. موضوع آوارگان انسانی است و اگر از این زاویه با آن برخورد نکنیم، انسانیت را از دست خواهیم داد. به عنوان روسا و کشورها باید وظیفه انسانی خود را در قبال پرونده آوارگان ایفا کنیم و ما به بازگشتی امن برای آنها پافشاری می کنیم.