وزیر خارجه قطر با اشاره به اینکه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به هرکسی که آنها موافق نباشد برچسب تروریست می زنند گفت: مشکلات با گفت و گو حل می شود نه محاصره.

به گزارش خبر گزاری موج، به نقل از اسپوتنیک، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در سخنان خود در برابر کمیسیون امور خارجه پارلمان اروپا گفت: همسایگان ما به هرکسی که با نظر آنها موافق نباشد برچسب تروریست می زنند.

وی در ادامه افزود: حل اختلافات باید از طریق گفتگو و نه محاصره صورت پذیرد. قطر رویکرد نقد سازنده و تغییر را در پیش گرفته و از همسایگان خود بارها برای گفتگو دعوت کرده تا دلیل محاصره دوحه توسط آنها را بفهمد اما پاسخی دریافت نکرده است.

وزیر خارجه قطر تاکید کرد: در دعوتها با واکنش کشورهای همسایه و شدت گرفتن اقدامات خصمانه آنها رو به رو شد.آنها این اقدامات را تنها در قبال قطر پیش نمی گیرند بلکه علیه دیگر کشورها در منطقه نیز اجرا می کنند.  منطقه ما تحمل بحران های بیشتر را ندارد و این مشکلات تأثیرات منفی بر ثبات منطقه گذاشته است.

وی افزود: در بیشتر بحران های منطقه همان بازیگرانی را می بینیم که در این بحران شاهد حضور آنها هستیم.