وزارت خارجه ازبکستان از ارتباط این کشور با طالبان برای برقراری صلح در افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از افق، وزارت خارجه ازبکستان اعلام کرد که کشورش با نمایندگان طالبان برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان، ارتباط داشته است.

در خبر منتشر شده از سوی این وزارت آمده است که مذاکره با نمایندگان طالبان با حضور نمایندگان افغانستان در ازبکستان صورت گرفته است.

بر این اساس، ارتباط ازبکستان با طالبان، جزئی از روند صلح افغانستان بوده که می تواند شرایط مذاکرات را با جوانب درگیر در افغانستان فراهم کند.

همچنین در این خبر اطمینان داده شده که ازبکستان برای مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.