رئیس جمهوری آمریکا دستور تشکیل شاخه ششم ارتش این کشور را با هدف تامین سلطه آمریکا بر فضا صادر کرد.

به گزارش خبرگزای موج به نقل از رویترز، رئیس جمهور آمریکا در اقدامی جدید دستور تشکیل ارتش آمریکا در فضا را صادر کرد.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا ضمن امضا کردن دستورالعملی جدید در خصوص مدیریت ترافیک فضا، دستور تشکیل شاخه ششم ارتش این کشور را با هدف تامین سلطه آمریکا بر فضا صادر کرد. وی پیش از حضور در جلسه شورای ملی فضایی آمریکا گفت که صرف حضور آمریکا در فضا کافی نیست بلکه آمریکا باید بر فضا سلطه داشته باشد.

رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که برای تحقق هدف سطله بر فضا باید شاخه جدید ارتش آمریکا جدای از نیروی هوایی ولی هم طراز آن شکل بگیرد. به گفته آقای ترامپ این شاخه جدید نیروی فضایی خواهد بود.